Přihláška

* Informace o účastníkovi tábora
Pokud přihlašujete také sourozence, napište zde prosím jeho/její jméno. Sleva pro sourozence činí 150 Kč (za každého sourozence). Budeme Vás kontaktovat, abychom se s Vámi domluvili na odečtu ceny tábora. Pro sourozence musíte vyplnit přihlášku zvlášť. Pokud sourozence nepřihlašujete, nechte pole prázdné.

Zde uveďte jméno sourozence

Zdravotní stav + léky

Zde prosím napište, zda má Vaše dítě nějaká zdravotní omezení (alergie, diety a jiná zdravotní
omezení) a popř., jaké léky užívá.

Pokud dítě nemá žádná zdravotní omezení, nechte pole prázdné.

* Kontaktní údaje na objednávajícího rodiče

(popř. jiného zákonného zástupce dítěte)

Kontakt na druhého rodiče

Fakturační údaje

Tyto údaje vyplňte prosím v případě, že tábor bude proplácet, či na něj přispívat Váš zaměstnavatel,
odborová organizace, zdravotní pojišťovna apod., např. z fondu FKSP.
Fakturu odešleme plátci tábora a také na Váš e-mail.

* Doprava

* Dopolední workshopy

Z uvedené nabídky workshopů si prosím vyberte jednu až tři aktivity, kterých by se Vaše dítě chtělo účastnit a které preferuje.
Pokud by Vaše dítě chtělo změnit workshop přímo na táboře, tak mu to samozřejmě umožníme.

Vyberte 1 až 3 možnosti.

Street dance (Hip hop,Funky, RnB)Latinsko-americké tance pro dívkySportovní hryBojové sporty a sebeobranaHerectví a divadloFlorbalVýtvarné dílnyVědecké pokusyAngličtinaKouzelníkHobby horsesTábornické dovednosti

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění Optimal, ve výší 130 Kč za dítě a pobyt, sjednané u pojišťovny Allianz zahrnuje:
úrazové pojištění, pojištění zavazadel, doplňková rizika, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu.Toto pojištění nezahrnuje pojištění stornovacích poplatků.

Označením políčka výše souhlasíte se Všeobecnými pojistnými podmínkami Allianz pojišťovny a zároveň prohlašujete, že jste porozuměl/a souhlasíte se zněním Informačního dokumentu k cestovnímu pojištění, viz. dokumenty výše. Správcem osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě je Alianz pojišťovna, a.s.

Poznámky

Pokud byste nám chtěli cokoli dalšího sdělit, tady jste na správném místě.

* Jak jste se o nás dozvěděli

Na internetuNa FacebookuViděla jsem letáček/plakátOd kamarádaUž jsem s Vámi byl/aV zájmovém kroužkuJiné

* Všeobecné smluvní podmínky

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami
společnosti TÁBORY KROKODÝL z.s., včetně ceny tábora i veškerých dalších příplatků, které si objednal
prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.

Údaje označené * jsou povinné.

Naše tábory mají omezenou kapacitu. Děti budou přijaty do tábora v pořadí, v jakém obdržíme přihlášky.

Naše doporučení:

Můžete také získat příspěvek pro úhradu tábora!
Některé zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, odbory apod., poskytují příspěvek na dětské zotavovací akce, např. z fondu FKSP a to až do celkové výše tábora.
Zeptejte se Vašeho zaměstnavatele, odborů, zdravotní pojišťovny apod.