Ochrana osobních údajů

 

Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR Kdo má přístup k vašim osobním údajům a jak je uchováváme? Pokud jste přihlásili (registrovali) vaše dítě na některý z táborů pořádaných naší společností, pak jste nám poskytli osobní údaje vašeho dítěte, případně vaše, kdy ve vztahu k získání, shromažďování a dalšímu nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také zaměstnanci naší společnosti, kteří vás tak mohou informovat o případných změnách konání táborů, náhradách apod. Níže zmiňujeme, jak s vašimi údaji nakládáme: Pokud po vás žádáme vaše osobní, kontaktní či jiné údaje, je to za těchto okolností a z následujících důvodů: - v případě, že se vaše dítě účastní nějakého z našich táborů, potřebujeme kontakt na vás, jako na rodiče (pro všechny případy) a znát zdravotní stav dítěte, abychom jej mohli zohlednit a mít jej na mysli u konkrétních aktivit. U jednotlivých táborů (turnusů) evidujeme, kdo se jich účastní, kdy současně seznam dětí účastnících se tábora, na kterém evidujeme i provedené platby, slouží jako podklad ke zpracování v rámci našeho účetnictví; - na našich webových stránkách www.tabory-krokodyl.cz, na sociálních sítích (Facebook), propagačních tiskovinách apod. jsou zveřejňovány vybrané fotografie a videa z táborů a akcí pro veřejnost a to za účelem propagace a ve vybraných případech také plnění našich povinností v rámci naplňování cílů vybraných projektů, z nichž získáváme finance na aktivity, které vám přinášíme. No a samozřejmě vám také fotografie a videa přinášíme proto, že se o ně s vámi chceme podělit. I ve vztahu k pořizování a uveřejňování pořízených fotografií a videí na uvedených webových stránkách, sociálních sítích a propagačních tiskovinách nám odesláním elektronické přihlášky dáváte svůj souhlas; - údaje o vás a vašich dětech potřebujeme znát a evidovat v případě, že dojde k nějakému úrazu nebo dítě onemocní v průběhu konání tábora. Údaje potřebujeme pro následnou komunikaci s pojišťovnou a evidenci v knize úrazů, pokud k tomuto úrazu nebo nemoci dojde v místě a čase konání tábora. - informace o účasti na konkrétních akcích ve vybraných případech evidujeme také za účelem splnění podmínky uchování informací v rámci konkrétních projektů; Rádi bychom zdůraznili, že o vaše osobní údaje a osobní údaje vašich dětí se staráme s náležitou péčí, nepředáváme je bezdůvodně třetím stranám a že vaše data, která jsou díky moderních technologiím dle možností zabezpečena, uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy a veškerou platnou legislativou. Odesláním elektronické přihlášky dáváte současně naší společnosti souhlas se získáním, shromažďováním, uchováváním a případně dalším poskytováním – bude-li ho nezbytně třeba – osobních údajů týkajících se vás a vašich dětí v souvislosti s jejich účastí na táborech pořádaných naší společností, kdy těmito osobními údaji jsou údaje o jménu, příjmení, věku, místě bydliště, tel. čísle, e-mailové adrese, zdravotním stavu, včetně těchto osobních údajů vztahujících se k vám, jako rodičům (zákonným zástupcům) dítěte, kdy tímto nám současně dáváte souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií, videí a audiozáznamů vašich dětí pro účely jejich prezentace na webových stránkách a sociálních sítích naší společnosti a taktéž propagačních tiskovinách, apod.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace